ETALON RADOSTI NEZHNAYA LEDI

  dob 19.01.2017

2Best Baby, BIS Baby-3, Best Puppy, 2Best Junior, 6BOB, 3BOS, . , . , . , . , . , , 2 , , , .